top of page
illustrasjon1.jpg

Tidligere kurs i regi av Kolbotn maleklubb

EKSPRESSIVT MALERI med Geir Yttervik

29. - 30. oktober 2022

Tema for kurset vil være ekspressivt maleri.

Geir er utdannet billedkunstner ved Kunstakademiet i Oslo, og underviser i tegning og maleri ved Einar Granum Kunstfagskole. Han har hatt en rekke utstillinger i inn- og utland, og er representert i flere offentlige samlinger. Geir er en engasjerende kursholder, og har holdt flere kurs for maleklubben tidligere. Du kan lese mer om Geir her.

MALEKURS med Roar Kjærnstad

19.-20. februar 2022

Vi tegner opp en tegning med kull og fikserer etterpå. Bruk gjerne ett eller flere foto som utgangspunkt for skissen. Skissen i kull kan vi ha med ferdig. Da har vi et godt grunnlag for videre utvikling og en prosess med lasur og maling.

Videre arbeide med komposisjonen og trekker inn figurasjon og abstraksjon.
Roars er en fin fyr, flink å lære bort og bildene blir flotte! 

SPONTAN OG INTUITIV med Cathy Mevik

23. - 24. april 2022

Dette er et spennende kurs hvor vi lærer å jobbe abstrakt. Vi kobler ut og jobber fritt fra perfeksjonisme. Intuitivt og spontant men ikke uten hjelpemidler.
Cathy snakker om fargehjulet og bruker kontrastfarger. Vi blander valører og bruker dem aktivt, bryter deretter regler og blander farger så de snakker sammen.

Vi tror dette er et spennende kurs, og en mulighet til å tørre å jobbe abstrakt og intuitivt.

bottom of page